VÍDEO/Els primers televisors: Noves formes de comunicar-se

VÍDEO/Els primers televisors: Noves formes de comunicar-se
Please enable Javascript and Flash to view this Blip.tv video.

En aquest vídeo, Paco Sabaté també ens explica les experiències viscudes al poble en arribar la primera televisió.

Sobre l´autor